R+ Consulting Artur Rzepka

relacje inwestorskie
obowiązki informacyjne
szkolenia IR

Drukuj

Obowiązki informacyjne

Spółki publiczne mają obowiązek ujawniać informacje, które mogą wpłynąć na kurs akcji, a także szczególnie chronić te informacje przed ich upublicznieniem. W związku z tym podlegają szeregowi przepisów, które nakładają zobowiązania do ujawniania określonego rodzaju informacji zarówno w trybie raportów okresowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych), jak i raportów bieżących.
www.freeimages.com
Ponadto spółki notowane na GPW i NewConnect zobowiązane są do prowadzenia korporacyjnej strony internetowej, spełniającej określone warunki. Spółki publiczne mają również szczególne obowiązki dotyczące funkcjonowania ich organów, w szczególności Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu, czy organizacji Walnych Zgromadzeń. 
 
Niewywiązywanie się lub nieprawidłowe wywiązywanie się z powyższych obowiązków może rodzić odpowiedzialność administracyjną lub karną zarówno dla spółki jak i osób nią zarządzających. 
 
Aby pomóc spełnić Państwu prawidłowo wszystkie te obowiązki chciałbym zaoferować poniższe usługi:
 
Kompleksowe wykonywanie obowiązków informacyjnych –obejmuje m.in. następujące działania:
 • sporządzanie raportów bieżących i współpraca przy sporządzaniu raportów okresowych,
 • przygotowanie i aktualizacja procedur, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych dotyczących spełniania obowiązków informacyjnych,
 • spełnianie funkcji operatora ESPI / EBI,
 • zamieszczanie raportów biezącyh i okresowych na stronie IR spółki,
 • obsługa typowych zdarzeń korporacyjnych w spółce (walne zgromadzenia, wypłaty dywidendy) w zakresie obowiązków informacyjnych,
 • ustalenie harmonogramu publikacji raportów okresowych (kalendarz finansowy).
 
Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych - wsparcie przy spełnianiu obowiązków informacyjnych obejmujące:
 • stały monitoring, doradztwo oraz pomoc w redakcji raportów bieżących,
 • audyt raportów okresowych pod kontem ich kompletności oraz zgodności z wymogami właściwych przepisów,
 • wsparcie przy opracowaniu lub zmianie statutu, i regulaminów organów spółki we współpracy z działem prawnym spółki i działem IR,
 • utrzymywanie „awaryjnego” operatora ESPI – na wypadek braku możliwości przesłania raportów bieżących przez operatora będącego pracownikiem spółki,
 • doradztwo w zakresie kontaktów z instytucjami rynku kapitałowego w tym KNF, GPW, KDPW w zakresie obowiązków informacyjnych,
 • audyt i monitoring sekcji IR korporacyjnej strony internetowej spółki w zakresie spełniania obowiązków wynikających z ww. aktów normatywnych,
 • konsultacja harmonogramu publikacji raportów okresowych (kalendarz finansowy),
 • monitorowanie zmian w przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych i informowanie o nich działu IR spółki.
 
 
Oferta specjalna dla spółek planujących debiut – przygotowanie do debiutu i spełniania obowiązków informacyjnych:
 • szkolenia,
 • pomoc w organizacji przyszłej komórki odpowiedzialnej za obowiązki informacyjne oraz relacje inwestorskie (dział IR),
 • okresowy zdalny nadzór nad wdrożeniem pracowników działu IR w spełnianie obowiązków informacyjnych, w tym bieżące doradztwo we wszystkich sprawach dotyczących obowiązków informacyjnych oraz przegląd i pomoc w redagowaniu raportów bieżących,
 • opracowanie wraz z działem prawnym spółki i działem IR zasad obiegu informacji giełdowych (w tym informacji poufnej) w spółce oraz informacji niezbędnych do wypełniania obowiązków informacyjnych,
 • opracowanie wraz z działem prawnym spółki i działem IR wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych (regulaminy, procedury, formularze, itp.),
 • audyt i propozycje zmian w statucie spółki, regulaminie zarządu, regulaminie rady nadzorczej, regulaminie walnego zgromadzenia, zmierzające do przystosowania spółki do funkcjonowania na rynku kapitałowym, w tym do spełniania wymogów dotyczących organizacji walnego zgromadzenia przez spółki publiczne, przy ścisłej współpracy z działem prawnym spółki,
 • pomoc we wdrożeniu Komitetu Audytu w spółce,
 • pomoc we wdrożeniu Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW / NewConnect,
 • opracowanie harmonogramu raportów w pierwszym okresie funkcjonowania spółki na GPW w tym związanych z IPO.
 
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies